Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine 2013 - 2014

Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine 2013 - 2014

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

07. 11. 2013

Riigihanke nimetus

Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke esemeks on 905-sse ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide, sõiduplaanidealuste, teadaannete ja skeemide paigaldus-, hooldus-, vahetus- ja taastustööd ning ca 300 sõiduplaanide aluse hankimine. Hankelepingu kestvus on 01. detsember 2013.a kuni 31. detsember 2014.a.

Eduka pakkumise valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on maksumuste madalaimad hinnad

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

07. 11. 2013

Osalustaotluste esitamise lõppkuupäev

14. 11. 2013

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kinnitused, tõendused ja muud dokumendid peavad olema varustatud Pakkuja rekvisiitidega ja allkirjastatud.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Sõitjateveo osakonna juhtivspetsialist, toivo.hallikmae@tallinnlv.ee, tel 640 4620, faks 640 4337

Viimati muudetud: 07.11.2013