Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine 2011-2012

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

01.11.2010

Riigihanke nimetus

Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine.

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Riigihanke esemeks on 880-sse ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide, sõiduplaanide aluste, teadaannete ja skeemide paigaldus-, hooldus-, vahetus- ja taastustööd ning ca 300 sõiduplaanide aluse hankimine. Hankelepingu kestvus 01. jaanuar 2011.a kuni 31. detsember 2012.a.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on maksumuste madalaimad hinnad.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

01.11.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

04.11.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kinnitused, tõendused ja muud dokumendid peavad olema varustatud Pakkuja rekvisiitidega ja allkirjastatud.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Sõitjateveo osakonna juhtivspetsialist, toivo.hallikmae@tallinnlv.ee, tel 640 4620, faks 640 4337

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 08.03.2011