Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus 2010

Riigihanke nimetus

Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus

Riigihanke lühiiseloomustus

(Selgitus: riigihanke eesmärk / kvaliteedi ja/või tehniliste näitajate miinimumnõuded / maht / riigihanke tähtajad vms )

600 üksikpiletite elektroonilise kompostri rentimine ja hooldus, lepingu periood 27.06.2010 kuni 31.03.2011.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

12.04.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

14.04.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma, e-post, aadress, faks

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Vanemspetsialist Jüri Miglai, tel 6833512,

e-post: jyri.miglai@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 08.03.2011