Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

23.02.2011

Riigihanke nimetus

Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Tallinna ühistranspordi üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus. Lepingu tähtaeg on 01.04.2011-31.03.2012

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

23.02.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

28.02.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

(Selgitus: ametinimetus, e-post, telefon)

Jüri Miglai, Tallinna Transpordiameti vanemspetsialist, 6833612, Jyri.Miglai@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 23.02.2011