Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus

 

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

07.01.2009

Riigihanke nimetus

Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja hooldus

Riigihanke lühiiseloomustus

Üksikpiletite elektrooniliste kompostrite rentimine ja nendele hooldusteenuse tellimine

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

07.01.2009

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

13.01.2008

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed.

Juriidilise isiku aadress, kuhu hankija saadab riigihanke kutse.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Jüri Miglai, Tallinna Transpordiameti vanemspetsialist; Jyri.Miglai@tallinnlv.ee; 6833612

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 11.04.2013