Tallinna Üürikomisjon

 

RUS / ENG

Tallinna üürikomisjon lahendab eluruumi üürilepingust põhjustatud vaidlusi. 

 

 

 

 

 

Üürikomisjoni tutvustus

Komisjon vaatab üürivaidluse läbi kolmeliikmelises koosseisus.

  • Üürikomisjoni esimeheks võib olla üksnes isik, kes on täitnud õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud õppekava ja sooritanud üürikomisjoni liikme eksami.
  • Üürikomisjoni liikmeks olemise tingimus on üürikomisjoni liikme eksami sooritamine.
Vabaduse väljak 10 hoone.jpg
  • Üürikomisjon lahendab vaidluse, mis on tekkinud Tallinnas asuva eluruumi üürimisest ja kui samas asjas ei ole varem kohtusse pöördutud.
  • Üürivaidluse lahendamiseks võib üürikomisjoni pöörduda Tallinna asuva eluruumi üürilepingu pool (üürileandja või üürnik).
  • Tallinna Üürikomisjoni jõustunud otsused on osapooltele täimiseks kohustuslikud ja vajadusel saab huvitatud pool nende täitmiseks pöörduda kohtutäituri poole.

 

 

Avalduse esitamine

Üürikomisjon võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja kirjaliku avalduse alusel. Loe rohkem avalduse esitamise kohta ja esita avaldus. 

Avalduse esitamine paberil või veebis .jpg
Esita avaldus

Siit leiad eeltäidetud avalduse ning näed, millised sammud on vajalikud vaidluse lahendamiseks.  

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 27.05.2022