Vajalikke näpunäiteid Tallinna taksode kasutajaile ja taksoteenuste osutajaile

Käesolev lehekülg on abiks kõigile taksondusega seotud inimestele ja taksoteenuse kasutajaile. Siin on olemas Tallinnas kehtiv Taksoveonõuete määrus ning Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise kord,  mis on vajalikud teada nii praegustele kui ka tulevastele taksojuhtidele ja -firmadele. Ka taksoteenuse kasutaja saab siit nõuandeid, mis taksosõidul kindlasti kasuks tulevad.

Taksoteenuse kasutajale:

Sõitja võib  valida endale sobiva takso.

Taksoveo teenuse hinnad kehtestab vedaja.Tallinna linnas on kehtestatud alates 15.10.2015 piirhinnad.

Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu). Eesti Vabariigis kehtib ainult euro ning arveldus taksojuhiga peab toimuma eurodes.

Enne taksosse sisenemist tutvuge taksoteenuste hinnakirjaga takso parempoolse tagaukse aknal.  Hinnakiri asub ka takso armatuurlaual.

15. 10. 2015 on kehtestatud Tallinna taksoveoluba omavatele vedajatele järgmine taksoteenuste loetelu ja järjekord:

1) sõidualustustasu;

2) sõidukilomeetri tariif;

3) ajatasu

Iga taksoteenus võib omada ainult üht rahalist väärtust ning km hinnale võib kehtestada ühe väärtuse kellaajalise kehtivusega kella 6.00 kuni 23.00-ni ning teise väärtuse kella 23.00 kuni kella 6.00-ni kui taksomeetri ajalise arvestuse ümberlülitamine toimub automaatselt.

Arusaamatuste vältimiseks täpsustage eelnevalt orienteeruvat hinda sihtkohani. 

Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi (kindlasti küsige sõidu lõppedes taksojuhilt taksomeetri printeri väljatrükki).

Rikkis taksomeetri ja printeri puhul on sõitjal õigus arve maksmisest keelduda (taksojuhil on keelatud teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga).

Taksojuhil on keelatud suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel.

Kui Teile jääb midagi arusaamatuks, küsige taksojuhilt täpselt järele, millised tariifid hetkel kehtivad.  

 Taksojuht peab panema armatuurlaua keskele sõitjale nähtavale kohale teenindajakaardi.

 Taksojuhi teenindajakaardi andmete loetelu

(1) Taksojuhi teenindajakaart on taksojuhi kohta informatsiooni andev dokument.

(2) Taksojuhi teenindajakaardile kantakse taksojuhi foto ja järgmised andmed:

1) taksojuhi nimi

2) taksojuhi isikukood

3) väljastaja

4) tähtaeg

5) dokumendi number

Kõigi pretensioonide ja ettepanekutega palume pöörduda Tallinna Transpordiameti i poole (telefon 6404619  ) või saata need meiliaadressile tta@tallinnlv.ee.

Taksoveoloa või sõidukikaardi taotlemiseks esitatavate dokumentide vastuvõtt toimub Paldiski mnt 48a tööpäeviti. Samuti toimub samas teenindajakaartide väljastamine.   

 

 

Viimati muudetud: 06.09.2018