Vanalinna liikluskorralduse muudatus 2021

Lugupeetud Vanalinna soodusparkimisloa omanik!

NB! Tallinna Transpordiamet teatab, et sel kevadtalvel vanalinnas mootorsõiduki talvist parkimiskorraldust ei kehtestata.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse  määrusele "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" kehtib Tallinna vanalinnas alates 15. novembrist talvine parkimiskord.

Nimetatud määruse alusel Tallinna Transpordiametil õigus talvist parkimiskorraldust tühistada või varem kehtestada.
Et tagada kõikide inimeste, keda puudutab Tallinna vanalinna parkimiskord, operatiivne teavitamine, on alates selle aasta sügisest võimalik kõikidel tellida endale vastavasisuline sms- või e-posti teavitus

Suvine parkimiskord vanalinna elanikule tähendab seda, et ei ole vajalik sõiduki parkimine paaris ja paaritutel kuupäevadel piirkondade vahel, mis on elaniku jaoks mugavam. Ekstreemsete lumeolude saabumisel võib esineda vajadus minna taas üle  talvisele parkimiskorrale, kuid sellest teavitatakse täiendavalt.

Vaata vanalinna koristuskaarti SIIT!

Viimati muudetud: 16.02.2021