Varre tn 7 majutusüksuse ideekonkurss

 

Konkursi lühikirjeldus

Ideekonkursi põhieesmärk on saada Tallinnas Varre tn 7 krundile sotsiaalmajutusüksuseks sobiva hoone eskiisprojekt, mis vastaks ka madala energiatarbega hoone tingimustele. Majutusüksus on mõeldud vähekindlustatud isikutele piiratud mugavustega eluasemeks. Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim majutusüksuse ideelahendus, mille autoritega asuda läbirääkimistesse pakutud ideekavandi alusel eel-, põhi- ja tööprojekti koostamiseks vajaliku hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel. Projekteerimistööde orienteeruv periood on märts-juuli 2011: eelprojekt 15. aprill 2011, põhiprojekt 15. juuni 2011 ja tööprojekt 31. juuli 2011. Majutusüksusele esitatavad nõuded on täpsemalt määratletud tehnilises kirjelduses.

Viimati muudetud: 03.03.2011