15.10.2018

Vesivärava tänaval alustati juurdepääsutee rekonstrueerimist

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustas Tallinna Teede AS 15. oktoobril Vesivärava tn 30-36 elumajade juurdepääsutee rekonstrueerimistöödega.

Tööde käigus rajatakse 4,5m laiune äärekividega piiritletud asfaltkattega sõidutee. Vesivärava tn 36 elumaja ulatuses rajatakse murukivikattega parkimisala. Juurdepääsuteele rajatakse sajuveekanalisatsioon ning korrastatakse ka olemasolevad joogi- ja reovee ning gaasitrassid.

Juurdepääsutee rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas TO Projekt OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 113 000 eurot.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusel on alltöövõtjaks Viimsi Keevitus AS. Puuvõrade hoolduslõikuse teostab Kadrioru Park. Gaasivõrgud AS on oma töövõtjaks valinud Megido OÜ.

Ehitustööd teostatakse käesoleva aasta jooksul.