Tallinna aasta linnakodaniku valimine

Aasta linnakodaniku valimisega tunnustatakse tublisid linnakodanikke, ühtlasi märgitakse ära 26. novembril tähistatava kodanikupäeva pikaaegset traditsiooni.

Tallinna Linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku valimise, et tunnustada Tallinna linna kodanikke, kes on möödunud aasta (kaheteist kuu) jooksul andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele, paremaks tegemisele ja muutmisele või on saatnud korda erilise teo. Kandidaadiks esitatu peab olema Tallinna linna registrijärgne elanik.

Tallinna aasta linnakodaniku 2019 valimisel osalemiseks saab kandidaadi esitada sellesama Tallinna linna veebilehe kaudu nii era- kui ka juriidiline isik 1. oktoobrist kuni 1. novembrini 2019. Kandidaatide esitamise vorm.

Tallinna Linnavolikogu aasta linnakodaniku valimise komisjoni kuuluvad linnavolikogu fraktsioonide esindajad (kas esimees või aseesimees) ja osalema palutakse jooksva aasta Tallinna vapimärgi kavalerid. Komisjoni esimees on linnavolikogu esimees.

Aasta linnakodaniku aunimetus ja sellega kaasnev meene antakse üle Tallinna Linnavolikogu istungil.

Aasta linnakodaniku valimist korraldab Tallinna Linnavolikogu Kantselei.

Esitatud andmeid kogutakse ja töödeldakse ainult Tallinna aasta linnakodaniku valimiseks.

Lisainfo: Hele Põld, õigusosakonna juhataja, tel 694 3215, e-post hele.pold@tallinnlv.ee.

Viimati muudetud: 04.10.2019