Tallinna aastaaruanne

Tallinna aastaaruandes kajastuvad arvudes ja faktides Tallinna linna ning sellega seotud allasutuste ja institutsioonide tööd-tegemised möödunud aasta lõikes finantsteenistuse tehtud valiku alusel. Peatükkide kaupa ära toodud tähtsamad tegemised järgmistes valdkondades: haridus, kultuur, sport ja noorsootöö, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, heakord, ühisveevärk ja -kanalisatsioon, linnamajandus, linnatransport ja liiklusohutus, linnaplaneerimine, keskkonnakaitse, teed ja tänavad, avalik kord, ettevõtluskeskkond ja turism.

Aruandes antakse ülevaade linna eelarve täitmisest, tegevuskuludest ja investeerimistegevusest.


ARHIIV

Viimati muudetud: 30.09.2021