Hallatavad asutused

 TALLINNA JÄÄTMEKESKUS
Pakub nõustamist ja korraldatud jäätmeveo teenust Tallinnas tavakliendist ärikliendini. Segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete äravedu.


TALLINNA KALMISTUD
Tegeleb kalmistute haldamise, elanikkonnale matuseteenuste osutamise, maa-ala aastaringse korrashoiu ja elektroonilise arhiivi haldamiseaga. Tallinnas on seitse hooldatavat kalmistut: Metsa kalmistu, Pärnamäe kalmistu, Pirita kalmistu, Siselinna kalmistu, Rahumäe kalmistu, Hiiu-Rahu kalmistu ja Liiva kalmistu.


TALLINNA BOTAANIKAAED
Üks Baltikumi suurimaid dendroparke ja botaanikaaedu. Tallinna Botaanikaaed on ainus teadusasutus, mis kuulub kohalikule omavalitsusele.


TALLINNA ENERGIAAGENTUUR
Tegeleb kohaliku omavalitsuse ning kogukonna energiakasutuse säästmise ja mõistliku kasutamise suunamisega. Tallinna Energiaagentuuri põhiülesandeks on linna säästva energiamajanduse planeerimine ja arendamine.

 

 

 

 

Viimati muudetud: 08.12.2016