Missioon, visioon ja väärtused

logo.pngVisioon

Tallinna Allika Lasteaed on turvaline, kaasaegse õpi – ja kasvukeskkonnaga, loodushoidev, motiveeritud personaliga, usaldusväärne koostööpartner lapsevanemale.

Missioon

Luua lapsele turvaline keskkond, et iga laps tunneks end mugavalt nii, psühholoogiliselt kui füüsiliselt.

Põhiväärtused:

Tervis - see on füüsilise, psüühilise ja vaimse heaolu ühtsus. Väärtustatakse tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust.

Hoolivus - ole hooliv kõige suhtes, hoolivuse käsitlemise oleme laiendanud ka looduse ning     sõpruse teemale.

Kaasaegsus – see on õppiv organisatsioon, kes tunneb rõõmu loovast tegevusest, e- tehnoloogia võimalustest, uute teadmiste omandamisest, huvitub teiste rahvaste keeltest, nende kommetest ja kultuurist.

Meeskonnatöö - lapse õppimisprotsessis osalevad pere, lasteaed, teised lapsed, erinevad keskkonnad: teater, muusika, kool.

Meie traditsioonid:

 • Teadmistepäev
 • Spordipäev
 • Sügispidu 
 • Isadepäev 
 • Mardipäev 
 • Kadripäev 
 • Jõulud
 • Uus aasta
 • Eesti Vabariigi iseseisvuspäev 
 • Sõbrapäev 
 • Vastlad
 • Teatripäev 
 • Emadepäev 
 • Lõpupeod
 • Lastekaitsepäev
Viimati muudetud: 07.03.2019