Missioon, visioon ja väärtused

logo.pngVisioon

Tallinna Allika Lasteaed on multikultuurne, tervist edendav, uuele avatud, sõbraliku
õpi – ja kasvukeskkonnaga ning perega koostööd tegev lasteaed

 

Missioon

Tallinna Allika Lasteaia missiooniks on luua lapsele turvaline keskkond, et iga laps tunneks ennast hästi

 

Põhiväärtused:

Tervis - väärtustatakse tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust. 

Ohutus - turvaline ja sõbralik kasvu-, mängu-, õpi- ja töökeskkond

Kaasaegsus – õppiv organisatsioon, tunneme rõõmu loovast tegevusest, e- tehnoloogia võimalustest, uute teadmiste omandamisest, huvitume teiste rahvaste keeltest, nende kommetest ja kultuurist

Hariduslik ja sotsiaalne valmisolek – lapsed on saanud lasteaiast hea ettevalmistuse kooliks

 

Meie traditsioonid:

 • Teadmistepäev
 • Spordipäev
 • Sügispidu 
 • Isadepäev 
 • Mardipäev 
 • Kadripäev 
 • Jõulud
 • Uus aasta
 • Eesti Vabariigi iseseisvuspäev 
 • Sõbrapäev 
 • Vastlad
 • Teatripäev 
 • Emadepäev 
 • Lõpupeod
 • Lastekaitsepäev
Viimati muudetud: 01.12.2017