Teenuste hinnad

logo.png

Kohatasu

Lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus (ujulaga lasteaedades 78.26 eurot).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toiduraha

Tallinna Allika lasteaia köögis organiseerib toitlustamist alates 01. mai 2018.a. Tüdrukud OÜ. 
Toidupäeva maksumus sõimerühmas  1,93 € ja aiarühmas 2,23€. (kk nr 1-8/5)

SIIN Tallinna Linnavalitsuse määrus lasteaedade toidukulu katmise kohta.

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

*Osaline kohatasuvabastus

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (584 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast;

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. 

*100-protsendiline kohatasuvabastus 

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

Ruumide rent

Ruumide rendihinnad tulenevad Tallinna Haridusameti juhataja käskirjast 1-2/319 08.06 2010 SIIN
Tallinna Allika lasteaed rendib saali järgneva hinnaga: saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni 13 €/t ja saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast-reedeni lasteringiteks ja huvitegevuseks 6 €/t.

Viimati muudetud: 07.01.2020