Keeleõppe pilootprojekt

IMG_2112.JPG

Tallinna Allika Lasteaed osaleb alates 1.09.2018 riiklikus alushariduse pilootprojektis "Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" Projektis osalevad rühm Kelluke, Päikseke ja Kalake.

 

Tallinna linn algatas 2017a. kevadel pilootprogrammi eesti keele õppe toetamiseks vene õppekeelega koolieelsetes lasteasutustes. Pilootprogrammi tööd kordineeris Tallinna Haridusamet.

Pilootprogrammi eesmärgid olid:

  • varajase keeleõppe toetamine koolieelsetes lasteasutuses läbi lõimitud aine- ja keeleõppe
  • keelekümblusmetoodikat kasutavate lasteasutuste arvu suurendamine 
  • keeleõppe tulemuslikkuse suurendamine läbi eesti keele aktiivse kasutamise võimaluste loomise lastele, õpetajatele ja lapsevanematele
  • õpetajate toetamine ja innustamine nende töös

Pilootlasteaiad

Mustamäelt

  • Tallinna Allika Lasteaed
  • Tallinna Lasteaed Delfiin

Lasnamäelt

  • Tallinna Liikuri Lasteaed
  • Tallinna Linnamäe Lasteaed

Põhja-Tallinnast

  • Lasteaed Naeratus
  • Taime Lasteaed

Kaasatud osalevate lasteaedade vene õppekeelega 3-7 aastaste laste rühmad, sealhulgas erivajadustega laste rühmad.

Kokkuvõttega projektist saab tutuvuda SIIN

Viimati muudetud: 29.10.2019