Keeleõppe pilootprojekt

IMG_2112.JPG

Tallinna Allika Lasteaed osaleb alates 2017a. pilootprogrammis.

Tallinna linn algatas 2017a. kevadel pilootprogrammi eesti keele õppe toetamiseks vene õppekeelega koolieelsetes lasteasutustes. Pilootprogrammi tööd kordineerib Tallinna Haridusamet.

Pilootprogrammi eesmärgid on:

  • varajase keeleõppe toetamine koolieelsetes lasteasutuses läbi lõimitud aine- ja keeleõppe
  • keelekümblusmetoodikat kasutavate lasteasutuste arvu suurendamine 
  • keeleõppe tulemuslikkuse suurendamine läbi eesti keele aktiivse kasutamise võimaluste loomise lastele, õpetajatele ja lapsevanematele
  • õpetajate toetamine ja innustamine nende töös

Pilootlasteaiad

Mustamäelt

  • Tallinna Allika Lasteaed
  • Tallinna Lasteaed Delfiin

Lasnamäelt

  • Tallinna Liikuri Lasteaed
  • Tallinna Linnamäe Lasteaed

Põhja-Tallinnast

  • Lasteaed Naeratus
  • Taime Lasteaed

Kaasatud osalevate lasteaedade vene õppekeelega 3-7 aastaste laste rühmad, sealhulgas erivajadustega laste rühmad.

Viimati muudetud: 03.02.2018