Õppeaasta eesmärgid 2018-2019

 

  • Laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu, soovib ja julgeb suhelda eesti keeles
  • Laps tunneb rõõmu loodusest, märkab ümbritesvat ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
  • Laps on aktiivne osaleja tegevustes ja saab uusi teadmisi kaasaegseid vahendeid kasutades

 

 

Viimati muudetud: 05.10.2018