Riikliku järelvalve info

Riiklik järelvalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelvalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust komplektselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelvalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid)

Riikliku järelvalve reguleerivad õigusaktid: Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes.


Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutuses Päästeameti Põhja päästekeskus. Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt.

Viimati muudetud: 16.07.2019