Tallinna Allika Lasteaia koosseisunimestik

TALLINNA ALLIKA LASTEAED

KÄSKKIRI

Tallinn                                                                                                     30.07.2019  nr 1-8/9

 Tallinna Allika Lasteaia koosseisunimestiku kinnitamine  

Koolieelse lasteasutuse seaduse & 20 lg 1 ja Tallinna Allika Lasteaia põhimääruse & 11 lg 2 ja haridus-teadusministri 11.09.2015 määruse nr  42 „Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“ alusel

  1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Allika Lasteaia direktori 27.08.2018 käskkiri nr 1-8/6 „Tallinna Allika Lasteaia koosseisu kinnitamine.“
  2. Kinnitada Tallinna Allika Lasteaia töötajate koosseisunimestik alates 01.09.2019 alljärgnevalt:

Direktor 

1,0

Õppealajuhataja   

1,0

Direktori asetäitja majandusalal

1,0

Õpetaja                                  

22,0

Muusikaõpetaja                 

1,25

Eesti keele õpetaja                 

1,0

Eesti keele rühmaõpetaja                                         

3,0

Liikumisõpetaja                               

1,0

Õpetaja abi                                                

11,0

Logopeed                                

1,0

Remonditööline

1,0

                                                            KOKKU:                      44,25

Viimati muudetud: 30.07.2019