Tallinna Allika Lasteaia koosseisunimestik

seisuga 1.10.2017

Direktor 

1,0

Õppealajuhataja   

1,0

Direktori asetäitja majandusalal

1,0

Muusikaõpetaja                                          

1,0

Õpetaja                           

21,36

Eesti keele õpetaja                  

1,0

Logopeed                                                   

0,88

Psühholoog                                                 

1,0

Õpetaja abi                                                

12,0

Remonditööline                                            

0,5

KOKKU         

40,74

Viimati muudetud: 06.10.2017