Tervisedendus

Unknown.png

Tallinna Allika Lasteaed  on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga  2012a.

Lasteaia tervise-edenduslikud  tegevused on lõimitud rühmade õppeaasta tegevuskavadesse. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes järgitakse  terevisedenduslikke põhimõtteid:

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel;
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
  • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Tervist edendava lasteaiana arvestame oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal püüab luua eeldusi ja tingimusi, mis toetaksid laste ja personali heaolu ning tervist. 

Viimati muudetud: 03.02.2018