Tallinna Linnavaraamet teatab Kopli liinide kinnistute müügist kombineeritud pakkumise korras

Viimati muudetud 02.05.2014

TALLINNA LINNAVARAAMET TEATAB:

 

TALLINNA LINN MÜÜB KOMBINEERITUD PAKKUMISE KORRAS ÜHTSE MÜÜGIOBJEKTINA TALLINNA LINNALE KUULUVAD KINNISTUD (KOPLI LIINID, 82 KINNISTUT) ALGHINNAGA KOKKU 1 500 000 EUROT

 

Kopli liinide müügi alus on Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsus nr 113.

 

Kopli liinide projekt hõlmab maa-ala suurusega ca 17 ha, millest elamumaa ja elamu- ja ärimaa sihtotstarbega hoonestatavate kinnistute pindala on 60 621 m² ja ca 10,94 ha on üldkasutatav maa, ühiskondlike ehitiste maa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistute pindala. Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 21 kehtestatud Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu kohaselt on võimalik Kopli liinide projektiga hõlmatavale alale ehitada kuni 527 korteriga ühe- kuni viiekorruselisi korterelamuid ja 38 ühepereelamut (ehitusmaht ca 56 000 m²).

 

KINNISTUTE ANDMED:

1)        Kaevuri tn 4 // 6 // 8 // 10 // Sepa tn 1 (kinnistusregistriosa nr 24969001, katastritunnus 78408:808:0184, pindala 3542 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%),

2)        1. liin 3 // 5 // 7 // 2. liin 4 // 6 // 8 // Sepa tn 3 // 5 (kinnistusregistriosa nr 24969101, katastritunnus 78408:808:0185, pindala 8248 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 90%, ärimaa 10%);

3)        1. liin 4 // 6 // 8 // 10 (kinnistusregistriosa nr 24968901, katastritunnus 78408:808:0183, pindala 2958 m2, sihtotstarve elamumaa 100%);

4)        3. liin 1 (kinnistusregistriosa nr 24963001, katastritunnus 78408:808:0101, pindala 620 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

5)        3. liin 3 (kinnistusregistriosa nr 24963101, katastritunnus 78408:808:0118, pindala 576 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

6)        3. liin 4 (kinnistusregistriosa nr 24963201, katastritunnus 78408:808:0119, pindala 569 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

7)        3. liin 5 (kinnistusregistriosa nr 24963301, katastritunnus 78408:808:0121, pindala 574 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

8)        3. liin 6 (kinnistusregistriosa nr 24963401, katastritunnus 78408:808:0122, pindala 572 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

9)        3. liin 7 (kinnistusregistriosa nr 24963501, katastritunnus 78408:808:0123, pindala 776 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

10)    3. liin 8 (kinnistusregistriosa nr 24963601, katastritunnus 78408:808:0124, pindala 578 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

11)    3. liin 10 (kinnistusregistriosa nr 24963701, katastritunnus 78408:808:0125, pindala 775 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

12)    4. liin 4 (kinnistusregistriosa nr 24963801, katastritunnus 78408:808:0126, pindala 729 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

13)    4. liin 6 (kinnistusregistriosa nr 24963901, katastritunnus 78408:808:0127, pindala 708 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

14)    4. liin 8 (kinnistusregistriosa nr 24964001, katastritunnus 78408:808:0128, pindala 705 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

15)    4. liin 10 (kinnistusregistriosa nr 24964101, katastritunnus 78408:808:0129, pindala 959 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

16)    5. liin 1 (kinnistusregistriosa nr 24964201, katastritunnus 78408:808:0131, pindala 189 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

17)    5. liin 2 (kinnistusregistriosa nr 24964301, katastritunnus 78408:808:0132, pindala 189 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

18)    5. liin 3 (kinnistusregistriosa nr 24964401, katastritunnus 78408:808:0133, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

19)    5. liin 4 (kinnistusregistriosa nr 24964501, katastritunnus 78408:808:0134, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

20)    5. liin 5 (kinnistusregistriosa nr 24964601, katastritunnus 78408:808:0135, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

21)    5. liin 6 (kinnistusregistriosa nr 24964701, katastritunnus 78408:808:0136, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

22)    5. liin 7 (kinnistusregistriosa nr 24964801, katastritunnus 78408:808:0137, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

23)    5. liin 8 (kinnistusregistriosa nr 24964901, katastritunnus 78408:808:0138, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

24)    5. liin 9 (kinnistusregistriosa nr 24965001, katastritunnus 78408:808:0139, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

25)    5. liin 10 (kinnistusregistriosa nr 24965101, katastritunnus 78408:808:0141, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

26)    5. liin 11 (kinnistusregistriosa nr 24965201, katastritunnus 78408:808:0142, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

27)    5. liin 12 (kinnistusregistriosa nr 24965301, katastritunnus 78408:808:0143, pindala 391 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

28)    5. liin 13 (kinnistusregistriosa nr 24965401, katastritunnus 78408:808:0144, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

29)    5. liin 14 (kinnistusregistriosa nr 24965501, katastritunnus 78408:808:0145, pindala 339 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

30)    5. liin 15 (kinnistusregistriosa nr 24965601, katastritunnus 78408:808:0146, pindala 339 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

31)    5. liin 16 (kinnistusregistriosa nr 24965701, katastritunnus 78408:808:0147, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

32)    5. liin 18 (kinnistusregistriosa nr 24965801, katastritunnus 78408:808:0148, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

33)    5. liin 20 (kinnistusregistriosa nr 24965901, katastritunnus 78408:808:0149, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

34)    5. liin 22 (kinnistusregistriosa nr 24966001, katastritunnus 78408:808:0151, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

35)    5. liin 24 (kinnistusregistriosa nr 24966101, katastritunnus 78408:808:0152, pindala 234 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

36)    5. liin 26 (kinnistusregistriosa nr 24966201, katastritunnus 78408:808:0153, pindala 339 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

37)    5. liin 28 (kinnistusregistriosa nr 24966301, katastritunnus 78408:808:0154, pindala 339 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

38)    Liinivahe tn 2 (kinnistusregistriosa nr 24966401, katastritunnus 78408:808:0155, pindala 666 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

39)    Liinivahe tn 4 (kinnistusregistriosa nr 24966501, katastritunnus 78408:808:0156, pindala 679 m² , sihtotstarve elamumaa 100%);

40)    Liinivahe tn 14 (kinnistusregistriosa nr 24966601, katastritunnus 78408:808:0157, pindala 279 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

41)    Liinivahe tn 16 (kinnistusregistriosa nr 24966701, katastritunnus 78408:808:0158, pindala 339 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

42)    Liinivahe tn 19 (kinnistusregistriosa nr 24966801, katastritunnus 78408:808:0159, pindala 740 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

43)    Liinivahe tn 20 (kinnistusregistriosa nr 24966901, katastritunnus 78408:808:0161, pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

44)    Liinivahe tn 21 (kinnistusregistriosa nr 24967001, katastritunnus 78408:808:0162, pindala 640 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

45)    Liinivahe tn 22 (kinnistusregistriosa nr 24967101, katastritunnus 78408:808:0163, pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

46)    Liinivahe tn 24 (kinnistusregistriosa nr 24967201, katastritunnus 78408:808:0164, pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

47)    Liinivahe tn 26 (kinnistusregistriosa nr 24967301, katastritunnus 78408:808:0165, pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

48)    Liinivahe tn 28 (kinnistusregistriosa nr 24967401, katastritunnus 78408:808:0166, pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

49)    Liinivahe tn 30 (kinnistusregistriosa nr 24967501, katastritunnus 78408:808:0167, pindala 328 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

50)    Liinivahe tn 32 (kinnistusregistriosa nr 24967601, katastritunnus 78408:808:0168, pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

51)    Liinivahe tn 34 (kinnistusregistriosa nr 24967701, katastritunnus 78408:808:0169, pindala 373 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

52)    Liinivahe tn 38 (kinnistusregistriosa nr 24967801, katastritunnus 78408:808:0171, pindala 272 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

53)    Liinivahe tn 40 (kinnistusregistriosa nr 24967901, katastritunnus 78408:808:0172, pindala 388 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

54)    Liinivahe tn 42 (kinnistusregistriosa nr 24968001, katastritunnus 78408:808:0173, pindala 562 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

55)    Sepa tn 18 (kinnistusregistriosa nr 24968101, katastritunnus 78408:808:0174, pindala 1676 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

56)    Sepa tn 20 (kinnistusregistriosa nr 24968201, katastritunnus 78408:808:0175, pindala 1874 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

57)    Sepa tn 24 (kinnistusregistriosa nr 24968301, katastritunnus 78408:808:0176, pindala 2434 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

58)    Sepa tn 27 (kinnistusregistriosa nr 24968401, katastritunnus 78408:808:0177, pindala 703 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

59)    Sepa tn 29 (kinnistusregistriosa nr 24968501, katastritunnus 78408:808:0178, pindala 702 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

60)    Sepa tn 31 (kinnistusregistriosa nr 24968601, katastritunnus 78408:808:0179, pindala 697 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

61)    Sepa tn 33 (kinnistusregistriosa nr 24968701, katastritunnus 78408:808:0181, pindala 931 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

62)    Kopli tn 108 (kinnistusregistriosa nr 24968801, katastritunnus 78408:808:0182, pindala 1974 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

63)    Sepa tn 4 (kinnistusregistriosa nr 24969201, katastritunnus 78408:808:0186, pindala 5247 m², sihtotstarve ärimaa 60%, elamumaa 40%);

64)    Sepa tn 9 (kinnistusregistriosa nr 24969301, katastritunnus 78408:808:0187, pindala 3274 m², sihtotstarve elamumaa 80%, ärimaa 20%);

65)    Liinivahe tn 9 // Sepa tn 15 (kinnistusregistriosa nr 270201, katastritunnus 78408:808:0215, pindala 4344 m², sihtotstarve elamumaa 100%);

66)    Liinivahe tn 5a (kinnistusregistriosa nr 24959301, katastritunnus 78408:808:0216, pindala 89 m², sihtotstarve elamumaa 90%, ärimaa 10%);

67)    Liinivahe tn 8 (kinnistusregistriosa nr 24969401, katastritunnus 78408:808:0188, pindala 79 m², sihtotstarve tootmismaa 100%);

68)    Liinivahe tn 36 (kinnistusregistriosa nr 24969501, katastritunnus 78408:808:0189, pindala 374 m², sihtotstarve tootmismaa 100%);

69)    Sepa tn 7 (kinnistusregistriosa nr 24969601, katastritunnus 78408:808:0191, pindala 79 m², sihtotstarve tootmismaa 100%);

70)    Sepa tn 2 (kinnistusregistriosa nr 24969701, katastritunnus 78408:808:0193, pindala 559 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

71)    Sepa tn 7a (kinnistusregistriosa nr 24969801, katastritunnus 78408:808:0194, pindala 873 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

72)    Sepa tn 8b (kinnistusregistriosa nr 24969901, katastritunnus 78408:808:0195, pindala 412 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

73)    Sepa tn 11 (kinnistusregistriosa nr 24970001, katastritunnus 78408:808:0196, pindala 3440 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

74)    3. liin 9 (kinnistusregistriosa nr 24970101, katastritunnus 78408:808:0197, pindala 2277 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

75)    Liinivahe tn 6 (kinnistusregistriosa nr 24970201, katastritunnus 78408:808:0198, pindala 1739 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

76)    Liinivahe tn 15 (kinnistusregistriosa nr 24970301, katastritunnus 78408:808:0199, pindala 1853 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

77)    Treiali tn 5a (kinnistusregistriosa nr 24970401, katastritunnus 78408:808:0201, pindala 1987 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

78)    Liinivahe tn 18 // Sepa tn 35 (kinnistusregistriosa nr 142701, katastritunnus 78408:808:0202, pindala 40 762 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

79)    Sepa tn 37 (kinnistusregistriosa nr 24970501, katastritunnus 78408:808:0203, pindala 2920 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

80)    kinnistu Kopli tn 110 (kinnistusregistriosa nr 24970601, katastritunnus 78408:808:0204, pindala 649 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%);

81)    Liinivahe tn 17 (kinnistusregistriosa nr 24970701, katastritunnus 78408:808:0205, pindala 5112 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%);

82)    Liinivahe tn 11a (kinnistusregistriosa nr 24959401, katastritunnus 78408:808:0217, pindala 881 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%).

 

ANDMED KINNISTUTEL ASUVATE EHITISTE KOHTA:

Kinnistutel asuvad Tallinna linna omandis ning Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisel ja bilansis olevad ehitised:

1. liin 1 elamu (ehitisregistri kood 101034367, uus aadress 1. liin 4, osaliselt hävinud);

2. liin 4 elamu (ehitisregistri kood 101033931, uus aadress 1. liin 3);

2. liin 6 elamu (ehitisregistri kood 101025662, uus aadress 1. liin 5);

2. liin 7 elamu (ehitisregistri kood 101034378, uus aadress 2. liin 6);

3. liin 3 elamu (ehitisregistri kood 101034371);

3. liin 5 elamu (ehitisregistri kood 101034206);

3. liin 7 elamu (ehitisregistri kood 101035235);

3. liin 10 elamu (ehitisregistri kood 101034360);

4. liin 6 elamu (ehitisregistri kood 101034562, uus aadress 4. liin 8);

4. liin 8 elamu (ehitisregistri kood 101043739, uus aadress 4. liin 10);

5. liin 2 elamu (ehitisregistri kood 101036740, uus aadress Liinivahe tn 18 // Sepa tn 35, hävinud),

5. liin 4 elamu (ehitisregistri kood 101025686, uus aadress Liinivahe tn 18 // Sepa tn 35, hävinud);

5. liin 10 elamu (ehitisregistri kood 101036733, uued aadressid Liinivahe tn 14, Liinivahe tn 16, lammutatud);

5. liin 11 elamu (ehitisregistri kood 101034362, uus aadress Liinivahe tn 17);

Sepa tn 1 elamu (ehitisregistri kood 101025833);

Sepa tn 3 elamu (ehitisregistri kood 101034567);

Sepa tn 5 elamu (ehitisregistri kood 101034439);

Sepa tn 14 elamu (ehitisregistris andmed puuduvad, uus aadress Sepa tn 20);

Sepa tn 16 elamu (ehitisregistris andmed puuduvad, uus aadress Sepa tn 24);

Sepa tn 27 elamu (ehitisregistri kood 101025834);

Sepa tn 31 elamu (ehitisregistri kood 101034359);

1. liin 10 / 1. liin 4 / 1. liin 6/ 1. liin 8 elamu (endine aadress Treiali tn 18 / 1. liin 7, ehitisregistri kood 101025689, lammutatud);

Kaevuri tn 6 / Kaevuri tn 8 / Kaevuri tn 4 / Kaevuri tn 10 / Sepa tn 1 elamu (endine aadress Kaevuri tn 6, ehitisregistri kood 101034734, hävinud);

Kaevuri tn 8 elamu (ehitisregistri kood 101034201);

Kaevuri tn 9 elamu (ehitisregistri kood 101040740, uus aadress Liinivahe tn 4);

Kaevuri tn 11 elamu (ehitisregistri kood 101040764, uus aadress Liinivahe tn 2);

Kopli tn 108 elamu (ehitisregistri kood 101034373, osaliselt hävinud);

Sepa tn 4 toidukauplus ja baar (ehitisregistri kood 101042378), kuurid, laod ja garaažid.

 

Ostja kohustused :

Ostja on kohustatud omal kulul:

1) ehitama müüdavate kinnistute teenindamiseks vajalikud tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsioonid ning rajama üldkasutatava haljastuse;

2) ehitama Tallinna linna omandis olevatel kinnistutel 5. liin (kinnistusregistriosa nr 24971001, katastritunnus 78408:808:0208, pindala 2494 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Kaevuri tänav T1a (kinnistusregistriosa nr 24971101, katastritunnus 78408:808:0209, pindala 179 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Liinivahe tänav // Sepa tänav T4 (kinnistusregistriosa nr 24971201, katastritunnus 78408:808:0211, pindala 18 716 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), 1. liin // 2. liin // Kaevuri tänav T2 // Sepa tänav T2 // Treiali tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 24971301, katastritunnus 78408:808:0212, pindala 10 667 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Sepa tänav T7 (kinnistusregistriosa nr 24971401, katastritunnus 78408:808:0213, pindala 375 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Sepa tänav T8 (kinnistusregistriosa nr 24971501, katastritunnus 78408:808:0214, pindala 473 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Liinivahe tänav T1a (kinnistusregistriosa nr 24959501, katastritunnus 78408:808:0218, pindala 2575 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Liinivahe tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 24959601, katastritunnus 78408:808:0219, pindala 2572 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Kaevuri tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 26359701, katastritunnus 78408:808:0239, pindala 1 501 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Sepa tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 26355201, katastritunnus 78408:808:0241, pindala 165 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Sepa tänav T3 (kinnistusregistriosa nr 26353201, katastritunnus 78408:808:0243, pindala 4999 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Sepa tänav T2b (kinnistusregistriosa nr 26359601, katastritunnus 78408:808:0242, pindala 424 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Sepa tänav T2a (kinnistusregistriosa nr 26355101, katastritunnus 78408:808:0234, pindala 338 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsiooni ning rajama üldkasutatava haljastuse;

3) tagama pärast eelnimetatud kinnistute valduse vastuvõtmist võõrandatava ala turvalisuse.

 

Müügi korraldaja on Tallinna Linnavaraamet.

 

Müügi viis on kombineeritud enampakkumine. Kombineeritud pakkumine on kaheetapiline. Esimene etapp (pakkuja kvalifitseerimine) on avalik. Teine etapp on eelläbirääkimistega pakkumine. Teisele etapile kutsutakse esimesel etapil nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

 

Kombineeritud pakkumise Esimene etapp (pakkuja kvalifitseerimine).

Kombineeritud pakkumise esimese etapi pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. novembril 2014 kell 12:00. Pakkumised avatakse 18. novembril 2014 kell 12:05.

 

Esimese etapi pakkumine esitada müügi korraldajale Tallinna Linnavaraametile (Vabaduse väljak 10, IV korrus) kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Kopli liinide kinnistud“.

Pakkumine peab sisaldama:

1)      pakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid;

2)      pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja;

3)      pakkuja kirjalikku nõusolekut:

  1. müüdava vara ostmiseks ühtse müügiobjektina alghinnaga kokku 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) eurot;
  2. välja ehitada oma vahendite arvelt müüdavate kinnistute teenindamiseks vajalikud tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsiooni ning rajada üldkasutatav haljastus;
  3. välja ehitada oma vahendite arvelt Kopli liinide alal asuvate transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsiooni ja rajada üldkasutatav haljastus;
  4.  tagada võõrandatava ala turvalisuse.

4)      kinnitust, et pakkuja on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt.

Pakkumisele tuleb lisada:

1)      pakkuja põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks ja pakkumisele alla kirjutanud isikule volituste andmiseks;

2)      kinnituskiri pangalt, millel on krediidireiting ühelt järgnevalt reitinguagentuuridelt: Fitch, Standard&Poor’s, Moody’s ning kelle pikaajaliste võlakohustuste krediidireiting on olenevalt reitinguagentuurist vähemalt Baa1 (Moody’s) või BBB+ (Standard&Poor’s, Fitch) (vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsuse lisas 1 toodud vormile);

3)      väljavõtted viimase kolme lõppenud majandusaasta aruannetest netokäibe osas, millest nähtub, et netokäive on igal majandusaastal vähemalt 10 000 000 (kümme miljonit) eurot;

4)      juhul, kui pakkuja ei asu Tallinnas, pakkuja asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend kohalike maksude maksuvõla puudumise kohta pakkumise esitamise kuupäeva seisuga;

5)      juhul, kui pakkuja ei asu Eestis, pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend riiklike maksude maksuvõla puudumise kohta pakkumise esitamise kuupäeva seisuga;

6)      Kopli liinide linnaehituslik visioon (vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsuse nr 113 lisas 2 ja 3 toodud lähteülesandele). Juhul, kui arendaja on nõus Kopli liine arendama kehtestatud detailplaneeringu alusel ei pea pakkuja esitama linnaehitusliku lahenduse skeeme ja 3D-illustratsioone.

Kombineeritud pakkumise II etapi pakkumise tingimused:

Tallinna Linnavalitsus määrab eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused, sealhulgas pakkumiste esitamise tähtaja ja pakkumiste hindamise kriteeriumid ning lisatingimuste mittekohase täitmise korral rakendatavad sanktsioonid, ühe (1) kuu jooksul alates pakkujate kvalifitseerimise tulemuste kinnitamisest.

Müügi korraldaja esitab esimesel etapil nõuetele vastavad pakkumised teinud isikutele kutsed teisel etapil osalemiseks vähemalt üks (1) kuu enne eelläbirääkimistega pakkumise toimumist.

Eelläbirääkimistega pakkumisel osaleja peab tegema pakkumise nii ostuhinna kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama vajaduse korral tehtud pakkumise täitmiseks tagatised.

Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu.

Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta. Lõplik pakkumine ei tohi olla müügi korraldajale ebasoodsam kui pakkuja esialgne pakkumine.

Pakkuja võib igal ajal enne lõpliku pakkumise esitamist pakkumisest loobuda, mille kohta tuleb pakkujal esitada kirjalik avaldus müügi korraldajale Tallinna Linnavaraametile.

Ostuhinna tasumine

Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Sanktsioon müügilepingu sõlmimata jätmise korral

Kui parima pakkumise teinud isik ei ole kahe (2) kuu jooksul, arvates pakkumise edukaks tunnistamise otsusest, sõlminud müügilepingut, on Tallinna Linnavalitsusel õigus tühistada oma korraldus ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine. Parima pakkumise teinud isiku sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Pakkumisest loobumine ja pakkumise tingimuste muutmine

Müügi korraldaja võib igal ajal enne pakkumise esimese ja teise etapi pakkumiste avamise kuupäeva pakkumisest loobuda või pakkumise teatavaks tehtud tingimusi muuta. Loobumine või tingimuste muutmine otsustatakse Tallinna Linnavolikogu otsusega või Tallinna Linnavalitsuse korraldusega vastavalt sellele, millega olid määratud müügitingimused või eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning tehakse teatavaks samal viisil kui pakkumine.

Pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud

Müügi korraldaja ei hüvita pakkujatele pakkumise ettevalmistamisega seotud kulutusi.

Müüdava vara ja müügitingimustega tutvumine

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 640 4635 ning Tallinna linna veebilehelt http://www.tallinn.ee/kopliliinid/ ja www.tallinn.ee/kinnisvara.

Ametlike teadete nimekiri