Ametlikud teadaanded

Periood Nr. Pealkiri
22.10.2018 13969 Põhja-Tallinna Valitsus annab teada äriruumi üürilepingu sõlmimisest aadressil Paljassaare tee 17
22.10.2018 13968 Põhja-Tallinna Valitsus avalikustab 16.10.2018 eelläbirääkimistega pakkumise tulemused linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks
22.10.2018 13967 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni eelteade (Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneering)
19.10.2018 13966 Teade detailplaneeringutest Tallinnas
19.10.2018 13965 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimise eesmärgil kasutusse andmiseks
19.10.2018 13964 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimise eesmärgil kasutusse andmiseks ja välireklaamkandja paigaldamiseks
19.10.2018 13963 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimise eesmärgil kasutusse andmiseks ja välireklaamkandja paigaldamiseks
19.10.2018 13962 Põhja-Tallinna Valitsus avalikustab 11.10.2018 eelläbirääkimistega pakkumise tulemused Stroomi ja Pikakari ranna linnarajatiste hooajaliseks kasutusse andmiseks
19.10.2018 13961 Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 3. oktoobril 2018 välja kuulutatud läbirääkimistega pakkumise tulemused linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks
18.10.2018 13960 Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada plaanist sõlmida leping pinna kasutusse andmiseks reklaami või teabe eksponeerimiseks
18.10.2018 13959 Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluvate rajatiste osade kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks müügiinventari paigaldamiseks
18.10.2018 13958 Põhja-Tallinna Valitsus annab teada avaliku kirjaliku enampakkumise nurjumisest
18.10.2018 13957 Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise osade kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks
18.10.2018 13956 Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik väljapanek ja avalik arutelu
17.10.2018 13955 Vete tn 27 ja 29 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu kokkuvõte
17.10.2018 13954 Mustamäe Linnaosa Valitsus teatab vastuvõetud Ehitajate tee 106 kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapaneku tulemustest
15.10.2018 13953 Viljandi nt 18 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine (kuupäeva muudatus)
15.10.2018 13952 Linna personaliteenistuse töökuulutus (personaliinfosüsteemi sektori peaspetsialist)
15.10.2018 13951 Tallinna Turud korraldab suulise enampakkumise Viru tn 26 asuvate müügikioskite nr 9, 10, 11 ja 12 kasutusse andmiseks
15.10.2018 13950 Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Kose tee 81a projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku