Tallinna arengudokumendid

Avalikustamisel

  • Tallinna arengukava 2018-2023
    Tallinna linnavalitsus on ette valmistamas „Tallinna arengukava 2014-2020“ uuendatud redaktsiooni aastateks 2018-2023, et esitada see Tallinna volikogule. Käesolevaga esitab linnavalitsus dokumendi avalikkusele arvamuse avaldamiseks. Palume kommentaarid saata kuni 28. maini aadressil maris.rahnu@tallinnlv.ee

Kehtivad arengudokumendid

Ülddokumendid

Linnaosade arengukavad


Linnakeskkond

Haridus


Rahvastik ja tervishoid

Ettevõtlus

Lõppenud kehtivusajaga arengudokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna õigusaktide registris

Viimati muudetud: 14.05.2018