Tallinna arengudokumendid

Kehtivad arengudokumendid

Ülddokumendid

Linnaosade arengukavad


Linnakeskkond

Haridus


Rahvastik ja tervishoid

Ettevõtlus

Lõppenud kehtivusajaga arengudokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna õigusaktide registris

Viimati muudetud: 04.07.2018