Lahtiolekuajad ja arhiivikasutajate teenindamine

Tallinna Linnaarhiiv asub Tallinna vanalinnas, aadressil Tolli 6, Tallinn.

 NB! Kolmapäeval, 12. veebruaril on kantselei ja uurimissaal avatud 9.00 - 16.30

Kantselei on avatud E, T, N kell 9.00-16.00, K kell 9.00-17.00, R kell 9.00-15.00

Uurimissaal on avatud E,T,N,R kell 9.00-15.00 ja K kell 11.00-19.00

 

Linnaarhiiv väljastab arhivaalide kohta suulist teavet, paber- ja digikoopiaid arhivaalidest ja arhiiviteatisi. Teabe väljastamist reguleerib linnaarhiivi juhataja kinnitatud "Päringutele vastamise kord".

Päringu võib saata posti teel või elektrooniliselt või kirjutada kohapeal - arhiivi kantseleis.

Arhivaale ja raamatukogu trükiseid saab kasutada vaid arhiivi uurimissaalis. Arhivaale ei anta uurimissaali ja neist ei tehta paberkoopiaid, kui nende füüsiline seisund seda ei võimalda. Digikoopia olemasolu korral originaaldokumenti kasutamiseks üldjuhul ei väljastata. Arhivaalide pildistamine või filmimine uurimissaalis on lubatud kooskõlastatult uurimissaali teenindava töötajaga.

Uurimissaali külastamisest on soovitav ette teatada e-maili teel indrek.hinrikus@tallinnlv.ee  või veebipõhist vormi kasutades või kantselei telefonil (645 7401, 645 7402). NB! Kui soovite uurimissaalis tutvuda ehitise inventeerimisjoonistega Tallinna Hooneregistri arhiivist, siis sellest tuleb kindlasti ette teatada vähemalt 1 tööpäev. Vt. Ehitise inventeerimisjoonistega tutvumine.

Uurimissaali kasutamise täpsemad tingimused leiab "Tallina Linnaarhiivi uurimissaali kasutamise eeskirjast". 

kontaktid, lahtiolekuajad, vastuvõtuajad

Viimati muudetud: 24.01.2020