Arhivaalide kogumine

Tallinna Linnarhiivi üheks ülesandeks on Tallinna omavalitsusorganite ja asutuste hulgast arhiivimoodustajate väljaselgitamine ning nende tegevuse tulemusena loodud või saadud dokumentide hindamine ja arhivaalide kogumine.

Arhiivimoodustajateks olevad Tallinna linna asutused määratles Tallinna Linnaarhiiv 14. veebruari 2012 hindamisotsusega nr 6.

Hindamisotsus

Arhiivimoodustajate nimekiri

Lisa hindamisotsusele (13.juuni 2016)

Dokumentide hindamine, hävitamine ja arhivaalide üleandmine (juhend ja näide)

Viimati muudetud: 12.12.2019