Ehitise inventeerimisandmete avalduse blanketid

 Päringut esitades märgi, mis eesmärgil koopiaid vajad:

-  kas õiguste ja tehingute tõestamiseks (sel juhul saad vastuseks arhiiviteatise ja koopiad. Arhiiviteatise eest tuleb maksta 15 eurot riigilõivu (lisandub koopiate tasu))

- või isiklikuks otstarbeks (või ka mingil muul otstarbel, milleks ei ole vaja kinnitatud koopiaid.) Sellisel juhul maksad ainult koopiate eest.

Juhime tähelepanu, et Tallinna Linnaarhiivis säilitatavad Hooneregistri toimikud sisaldavad dokumente kuni  aastani 2003.

NB! Tallinna Linnaarhiiv valmistab koopia kõige uuemast toimikus leiduvast joonisest. Erisoovid palume eraldi ära märkida.

NB! Vormi täites olge tähelepanelik andmevälja "E-post" täitmisel, kuna sinna sisestatud meiliaadressil saadetakse peale vormi esitamist (peale nupu "Saada" vajutamist) selle koopia ning hiljem Linnaarhiivi teade avalduse kättesaamise ning menetlemise kohta.

 

 

Viimati muudetud: 06.02.2020