Tööpakkumised ja praktika Tallinna Linnarhiivis

Avaliku teabe seaduse §28 punkt 1 lg 19 tulenevalt avaldamisele kuuluvad Tallinna Linnaarhiivi vabade ametikohade andmed.

 

Praktika Tallinna Linnaarhiivis

Praktikale võtmist Tallinna Linnaarhiivis ja teistes linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud  praktika sooritamise põhimõtted.  Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse  ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.  
 

Praktika sooritamiseks Tallinna Linnaarhiivis palume esitada:  

  • taotlus   (*.doc)    
  • õppeasutuse praktika juhend    
  • akadeemiline õiend    
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))    

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse    Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.  

2020. aastal on Tallinna Linnaarhiivis võimalik arhiivinduse praktikat sooritada kahel üliõpilasel.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste praktikakohti.

  Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Tallinna Linnaarhiivi kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Aive Hermlin.

Viimati muudetud: 08.01.2020