Tallinna Linnaarhiiv

 

väikepilt.jpg

Tolli tänav 6
10133 Tallinn
Üldtelefon:   645 7401
Reg nr 75014942
Linnaarhiivi juhataja: Küllo Arjakas 


E-post: linnaarhiiv@tallinnlv.ee
Veebileht: www.tallinn.ee/arhiivindus

Facebook:  www.facebook.com/pages/Tallinna-Linnaarhiiv/551068118254360

Blogi: linnaarhiiv.wordpress.com

 NB! Vaata linnaarhiivis müügil olevaid trükiseid!

Põhiülesanded

 • arhiivimoodustajate väljaselgitamine ja dokumentide hindamine;
 • arhivaalide haldamise ja arhiivindust reguleerivate õigusaktide täitmise kontrollimine Tallinna linna asutustes;
 • Tallinna asutuste, linna ja linnaosalusega äriühingute ja sihtasutuste nõustamine arhiivinduse ja dokumendihalduse valdkonnas;
 • arhiivimoodustajate dokumentide liigitusskeemide kooskõlastamine;
 • arhiivimoodustajate arhiiviskeemide ja arhiivikirjelduste kooskõlastamine;
 • arhivaalide kogumine;
 • linnaarhiivile üleantud arhivaalide säilitamine vastavalt arhiiviseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele;
 • arhivaalide konserveerimine, kasutus- ja tagatiskoopiate tegemine;
 • arhivaalidele juurdepääsu tagamine linnaarhiivi uurimissaalis ja veebikeskkonnas;
 • päringutele vastamine, sh arhiiviteatiste väljastamine isiku õiguste või tehingute tõendamiseks, arhivaalide koopiate väljastamine;
 • linnaarhiivis säilitatavate dokumentide arvestus- ja teatmesüsteemi pidamine ja arendamine;
 • Tallinna ajaloo teadusliku uurimise korraldamine, sh eelkõige linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide ja neil põhinevate teaduslike uurimuste avaldamine;
 • ajaloo- ja arhiivindusalaste seminaride ja nõupidamiste korraldamine;
 • koostöö tegemine Rahvusarhiiviga ning teiste Eesti ja välisriikide arhiivide, muuseumide, raamatukogude ja teadusasutustega;
 • Tallinna ajaloo ja linnaarhiivi kogude avalikkusele tutvustamine näituste, ekskursioonide, loengute ja muude ürituste kaudu, samuti massiteabevahendites;

 

Inglise keeles/In English 

Olulised telefoninumbrid:

Päringud Tallinna Hooneregistri arhiivi kohta: 645 7425 (Merle Sutt, Merle Urm)
Päringud õppimise ja töötamise kohta: 645 7422 (Katrin Kaldma)
Informatsiooni sektor: 645 7412 (Kalmer Mäeorg)

Viimati muudetud: 03.09.2019