10. klassi vastuvõtu ajakava

Tallinna Arte Gümnaasium ootab kõiki põhikooli lõpetajaid, kellel on kindel soov õppida headele tulemustele, on vastutustundlikud ja hoolivad.

 

Kandidaatidega tutvumine ja 10.klasside komplekteerimine 2021/22 õppeaastal toimub alljärgnevalt:

1.Elektrooniline registreerumine toimub kuni 25.aprillini, 2021 (eelregistreerimise vorm) Registreerimise kinnitus saadetakse õpilase e-mailile hiljemalt 3 tunni jooksul peale registreerimise vormi täitmist (juhul kui antud aja jooksul kinnitus kohale ei jõua andke palun sellest teada emailile: mihhail.gruzdev@arte.edu.ee). 

2. Vestlused õpilastega toimuvad 4.- 7.maini, 2021.

3. Registreerumine vestlusele: link registreerimiseks avatakse kooli kodulehel 27.aprillil, 2021.

4. Jalgpalli õppesuunale kandideerijatega võetakse ühendust alates 20.maist, 2021 ja teavitatakse ühistreeningu aeg.

Vestleme järgmistel teemadel:

  • Motiveeritus õppida gümnaasiumis, õpilase põhjendused õppesuuna valikul;
  • Sotsiaalsed oskused (aktiivsus huvitegevuses, osalemine kooliväliste organisatsioonide tegevuses, huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus);
  • Koolikohustuse täitmine

 

Otsuse Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta eelpingereas teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul klassitunnistuse ja vestluse tulemuste pingerea alusel.

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-maili teel.

Pärast teate saamist saadab õpilaskandidaat kooliastuja taotluse meilile: lilli.arumae@arte.edu.ee

Kooliastuja taotlus asub avalduste vormide lehel.

 

Lõpliku vastuvõtuotsuse teeb vastuvõtukomisjon põhikooli lõputunnistuse hinnete ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat peab esitama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist koos kooliastuja  taotlusega.

Lõplik otsus kandidaadi vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks e-kirja teel hiljemalt 27. juuniks 2021.

Viimati muudetud: 09.03.2021