Eelkool

Tallinna Arte Gümnaasiumis alustab 10. septembril 2019 tööd
koolivalmidust toetav EELKOOL kõigile 6.- 7. aastastele lastele, kes sügisel 2020 kooli tulevad.
Eriti oodatud on meie piirkonna lapsed, kes soovivad õppima asuda meie kooli.

Eelkooli eesmärgiks on:
aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks;
anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes;
tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed.

Eelkooli tunnid toimuvad 1 kord nädalas
teisipäeviti või kolmapäeviti 16.00 – 18.30.

Kavas on 4 tegevustundi (à 30 min), kus tegeldakse lugemise, kirjutamise, matemaatika ja laulmisega ning arendatakse käelist tegevust. Tundide vahel on mängupausid.

Osalustasu 40€, sh kohatasu 4€ kuus. Lapse põhjendatud puudumise korral tehakse tasaarveldus järgmisel kuul.

Eelkooli saab registreeruda, täites avalduse, mis asub avalduste vormide jaotuses. Digiallkirjastatud avaldus saata heli.mand@arte.edu.ee, allkirjastatud avalduse võib faksida 6515462 või tuua kooli kantseleisse tööpäeviti 8.00 – 16.00 hiljemalt 29. augustiks 2019.

5. septembril 2019 kell 18.00 toimub eelkooli lapsevanemate koosolek, kus täpsustatakse rühmade nimekirjad ja saab infot vajalike töövahendite kohta eelkooli õpetajalt.

Viimati muudetud: 10.09.2019