Humanitaar-sotsiaalainete õppesuund

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained: psühholoogia, tekstiõpetus, loovkirjutamine, arvutigraafika, kõne ja väitlus, kodundus, fotograafia, praktiline kunst, kultuurilugu, religioonilugu, kitsas matemaatika.

A- võõrkeel: Inglise keel

B- võõrkeel : Vene keel

Viimati muudetud: 29.11.2019