Õpilaspilet

Esmase õpilaspileti tellimine

Õpilaste lastevanemad, kes tellivad õpilaspileti esimest korda, saavad seda teha järgmisel veebilehel: opilaspilet.valnes.ee. Esmase õpilaspileti tellimine on tasuta (vaata juhendit).

Duplikaadi tellimine

Õpilaspileti kadumisel selle duplikaati saab tellida eKoolis (vaata juhendit).


Tellitud õpilaspileti saab kätte klassijuhataja käest, kui see on jõudnud postiga kooli. Juhul kui kättesaadud õpilaspiletiga esineb probleeme, palume pöörduda emailile IT@arte.edu.ee

Õpilaspiletile on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees-ja perekonnanimi, õpilase isikukood. Õpilaspilet kehtib Tallinna ühistranspordis tasuta piletina, kooli raamatukogu lugejakaardina ning on aluseks tasuta koolilõuna väljastamisel.


Õpilaspileti kehtivusaega pikendab klassijuhataja iga õppeaasta alguses.

Koolist lahkumise korral muutub Tallinna Arte Gümnaasiumist saadud õpilaspilet kehtetuks.

 

Viimati muudetud: 04.11.2019