Pikapäevarühm

Pikapäevarühma eesmärgid:

·     aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

·     arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

·     kujundada vastutustunnet ja iseseisva töö harjumusi;

·     organiseerida  käelisi ja mõtlemist  arendavaid   tegevusi   (joonistamine ja meisterdamine, lauamängude mängimine, lugemine, arendavate töölehtede täitmine);

·     organiseerida aktiivset puhkust ja liikumismänge õues;

·     abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

·     võimaldada täiendavat toidukorda.

 

Pikapäevarühm on tasuline. Arve tuleb järgneva kuu alguses lapsevanema e-mailile, tasu arvestamise aluseks on õpilase kohalkäimise märkimine pikapäevarühma päevikus. Täpsema hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, mida on võimalik leida Avalduste vormide nimekirjas. Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa  1.klassi  õpilased.

Pikapäevarühma klassid on I korrusel 104, 113 või 118, täpsem info I korruse koridori  uksel.  Pealelõunasel ajal toimetavad lapsed ka koridoris liikumisrajal, Päikesesaalis või õues. 

Päevakava:

12.00 – 13.00 – kogunemine, mängimine, tegevused õues, kui ilm lubab

13.00 – 13.55 – õppimine, lugemine, osadel huviring

13.55 – 14.15 – söömine

14.15 – 15.15 – käeline tegevus, mängimine, osadel huviring

15.15 – 16.00 – tegevused õues, kui ilm lubab, või liikumismängud kooli ruumides

Õpetajad:

Reet Lilleberg, Karina Mihkelson, Õnne Linnas, Alje Tooming

Viimati muudetud: 15.01.2020