Pikapäevarühm

Pikapäevarühma eesmärgid:

·     aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

·     arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

·     kujundada vastutustunnet ja iseseisva töö harjumusi;

·     organiseerida  käelisi ja mõtlemist  arendavaid   tegevusi   (joonistamine ja meisterdamine, lauamängude mängimine, lugemine, arendavate töölehtede täitmine);

·     organiseerida aktiivset puhkust ja liikumismänge õues;

·     abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

·     võimaldada täiendavat toidukorda.

 

Pikapäevarühm on tasuline. Arve tuleb järgneva kuu alguses lapsevanema e-mailile, tasu arvestamise aluseks on õpilase kohalkäimise märkimine pikapäevarühma päevikus. Täpsema hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, mida on võimalik leida Avalduste vormide nimekirjas. Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa  1.klassi  õpilased.

Pikapäevarühma klassid on II korrusel 205, 206 või 216, liikumismängudega toimetavad lapsed ka tantsusaalis või õues. 

Päevakava:

12.00 – 13.00 – kogunemine, mängimine, tegevused õues, kui ilm lubab, huviring

13.00 – 15.00 – õppimine, lugemine, käeline tegevus, huviring

13.25 – 13.45 – söömine

15.00 – 16.00 – tegevused õues või liikumismängud, huviring

Õpetajad:

Õnne Linnas, Reet Lilleberg, Kersti Reinapu

Viimati muudetud: 17.09.2020