Reaal- loodusainete õppesuund

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained: Praktiline keemia, robootika, elektrotehnika, õiguse alused, arvutigraafika, joonestamine ja modelleerimine, religioonilugu, laiendatud matemaatika, füüsika, informaatika.

A- Võõrkeel: Inglise keel

B- Vene keel

Viimati muudetud: 29.11.2019