Sport- Jalgpall

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Õppesuuna valikained: spordieriala, praktiline treening, spordikultuur ja eetika, toitumise alused, fitness, kohtuniku koolitus, TC III (treeneri)koolitus, tekstiõpetus.

Õppesuuna valikainetega sisuga võib tutvuda ainekaardi lehel.

A-võõrkeel: Inglise keel

B-võõrkeel: Vene keel

Viimati muudetud: 03.04.2020