Töökeskkonnanõukogu

Töökeskkonnaspetsialist Andrei Darski andrei.darski@arte.edu.ee
Töökeskkonnavolinik Tiit Kobrusepp tiit.kobrusepp@arte.edu.ee
Töökeskkonnanõukogu liige Riina Aasmaa riina.aasmaa@arte.edu.ee
Töökeskkonnanõukogu liige Annikki Puur annikki.puur@arte.edu.ee
Viimati muudetud: 27.05.2020