Ajalugu ja traditsioonid

Tallinna Asunduse Lasteaed praegusel kujul loodi 2004. aasta 01.jaanuarist, mil ühtseks asutuseks ühinesid endine Tallinna Majaka Lasteaed ja Tallinna Asunduse Lasteaed. Kuni selle ajani tegutsesid mõlemad lasteaiad eraldi asutustena, eraldi hoonetes ja eraldi territooriumiga.

01.jaanuaril 2004 kaks lasteaeda ühendati ning tekkis praegusel kujul eksisteeriv Tallinna Asunduse Lasteaed. Ühinemise tagajärjel tekkinud lasteaias oli kokku 8 rühma - mõlemas majas 4 rühma. Lasteaia töökeeleks oli nii eesti kui ka vene keel (2 vene õppekeelega rühma).

Perioodil 2009-2010 toimus lasteaia ühe hoone (Pallasti 19) rekonstruktsioon. Uus hoone avati 2010. aasta augustis ning lasteaed jätkas töötamist 9-rühmalisena. Vene õppekeelega jäi töötama üks rühm.

Alates 15.augustist 2011 töötab Tallinna Asunduse Lasteaed eesti õppekeelega lasteaiana. Vene õppekeelega rühm sulgeti ning selle asemel avati eesti õppekeelega rühm.

Alates 2004. aastast töötab lasteaed lapsekeskse metoodika alusel.

Tallinna Asunduse Lasteaia traditsioonilised üritused on

  • Õppeaasta alustamise üritus 01.septembril.
  • Heategevuslik sügislaat.
  • Jõuluüritus personalile.
  • Sõbrapäeva tähistamine.
  • Volbriüritus lastele.
  • Õppeaasta lõpetamise üritus.

Lisaks toimuvad traditsiooniliselt rühmades jõulude ning isade- ja emadepäevade tähistamine. 

 

Viimati muudetud: 23.11.2017