Lasteaia hoolekogu liikmed

Hoolekogu liikmed 2017/2018 õppeaastal

Olever Asnlang - lapsevanem
Valentina Zolotarjova - lapsevanem
Kristi Leinamäe - lapsevanem
Juhan Zvorovski - lapsevanem
Tiina Anderson - lapsevanem
Kristel Reidla - lapsevanem
Aleksandr Žemžurov - lapsevanem
Dmitri Beljajev - lapsevanem
Birgit Krosmann - lapsevanem
Maris Sillaste - õpetajate esindaja
Eve Annus - linnaosa esindaja

Tallinna Asunduse Lasteaia hoolekoguga saab kontakteeruda meiliaadressil hoolekogu@asunduse.edu.ee

 

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Viimati muudetud: 9.01.2018