Lasteaia hoolekogu liikmed

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õppeaastal

Oliver Anslang - lapsevanem
Julia Vetik - lapsevanem
Ariina Süvirand - lapsevanem
Triinu Kivaste - lapsevanem
Raigo Kroll - lapsevanem
Kristel Reidla - lapsevanem
Aleksandr Žemžurov - lapsevanem
Helen Sulakatko - lapsevanem
Marina Moltšanov - lapsevanem
Magnus Liir - õpetajate esindaja
Eve Annus - linnaosa esindaja

Tallinna Asunduse Lasteaia hoolekoguga saab kontakteeruda meiliaadressil hoolekogu@asunduse.edu.ee

 

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Viimati muudetud: 03.10.2019