Mängu- ja arendustuba

Tallinna Asunduse Lasteaia hoones aadressiga Pallasti 19 III korrusel on alates novembrist 2014 avatud mängu- ja arendustoa ring (mängurühm). 

Mängu- ja arendustoa ring on tasuline teenus, mis on mõeldud 1,5-3-aastastele lastele, kellel pole lasteaiakohta. Ringis pakutakse lastele hoidu tööpäeviti 08.00-18.00. Lastel on tegevused nii toas kui õues vastavalt lasteaia sõimerühma päevakavale. Kord nädalas on lastel muusika- ja liikumistegevus.

Mängu- ja arendustoa ringis osalemise maksumuse kehtestab Tallinna Haridusameti juhataja oma käskkirjaga.

Alates 01.01.2018 kehtivad järgmised kuutasud:

mängu- ja arendustuba 2 päeva nädalas - hind 46,00 eurot kuus
mängu- ja arendustuba 3 päeva nädalas - hind 51,00 eurot kuus 
mängu- ja arendustuba 5 päeva nädalas - hind 61,00 eurot kuus.

Kuutasule lisandub tasu toitlustamise eest. Toidupäeva maksumus on kinnitatud Tallinna Asunduse Lasteaia direktori käskkirjaga. Ühe toidupäeva maksumus on 1,80 eurot.

Mängu- ja arendustoa ringis osalemiseks sõlmitakse lapsevanemaga leping. 
Kui te olete huvitatud kohast Tallinna Asunduse Lasteaia mängu- ja arendustoa ringis, siis palun kontakteeruge meie 
direktoriga.

Viimati muudetud: 11.01.2018