Mängu- ja arendustuba

Tallinna Asunduse Lasteaia hoones aadressiga Pallasti 19 III korrusel on alates novembrist 2014 avatud mängu- ja arendustoa ring (mängurühm). 

Mängu- ja arendustoa ring on tasuline teenus, mis on mõeldud 1,5-3-aastastele lastele, kellel pole lasteaiakohta. Ringis pakutakse lastele hoidu tööpäeviti 08.00-18.00. Lastel on tegevused nii toas kui õues vastavalt lasteaia sõimerühma päevakavale. Kord nädalas on lastel muusika- ja liikumistegevus.

Alates 03.01.2019 on vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 03.01.2019 käskkirjale nr HA-4/2 kehtestatud "Mängu ja Arendustoa" ringi kuutasu alljärgnevalt:

Jrk
nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr
%

Lõpphind

1.1.

“Mängu- ja arendusrühm” kuni 2 päeva nädalas

Kuu

50

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

50

1.2.

“Mängu- ja arendusrühm” kuni 3 päeva nädalas

Kuu

55

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

55

1.3.

“Mängu- ja arendusrühm” kuni 5 päeva nädalas

Kuu

66

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

66

Kuutasule lisandub tasu toitlustamise eest. Toidupäeva maksumus on kinnitatud Tallinna Asunduse Lasteaia direktori käskkirjaga. Ühe toidupäeva maksumus on 1,80 eurot.

Mängu- ja arendustoa ringis osalemiseks sõlmitakse lapsevanemaga leping. 
Kui te olete huvitatud kohast Tallinna Asunduse Lasteaia mängu- ja arendustoa ringis, siis palun kontakteeruge meie 
direktoriga.

Viimati muudetud: 02.04.2019