Terviseedenduslik tegevus

Tallinna Asunduse Lasteaias pööratakse laste tervisekäitumisele suurt rõhku. Tervisega seotud teemad kajastuvad õppe- ja kasvatustegevuse kavades nii eraldiseisvatena kui ka integreerituna teiste teemade sees.

Oluliseks peame:

  • lastes tervislike eluviiside kujundamist (liikumine ja õues viibimine iga ilmaga)
  • tervisliku toidu tutvustamist ja propageerimist nii laste kui lastevanemate seas
  • igapäevaste oskuste kaudu tervisekäitumise oskuste kujundamist

 

 

Viimati muudetud: 3.12.2013