Augmented Urbans projektist

apples of pilot site.jpg garage boxes in pilot site.jpg    

Tallinna Linnaplaneerimisamet osaleb partnerina välisprojektis Augmented Urbans (Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises). Projekti pilootala asub Põhja-Tallinnas, Pelgulinnas 110kV kõrgepinge õhuliinide all. Lähima viie aasta jooksul on kavas suur osa õhuliinidest paigaldada maa-alusesse kaablisse, mille tulemusena vabanevad linnaruumis 50 meetri laiused seni piiranguga koridorid. Saada projektimeeskonnale oma idee.

Linnaplaneerijad soovivad vabanevale rohekoridorile luua uut linnaelu kvaliteeti:  
- kogukonna tegevuste toetamisega alal (nt linnaaiandus, linnamesindus, festivalid, välikino jmt).
- piirkonna asutuste asukatele (lasteaia- ja koolilapsed, eakad, harrastussportlased jne) tegevuste loomisega.
- alal paiknevatele garaažiboksidele uute funktsioonide leidmisega nt galeriid, ateljeed jne.
- uute liikumisühenduste rajamisega jalakäijatele ja ratturitele.
- rohekoridori funktsioonide tugevdamisega haljastuse ja liigirikkusega.

Poppys in pilot site.jpg kibuvitsad.jpg 

Augmented Urbans projekti eesmärgid:

  • visualiseerida linnaplaneerimise protsesse ja stsenaariume kasutades uuenduslikke liitreaalsuse tehnoloogiaid. Mis on liitreaalsus? Loe täpsemalt HITSA veebilehelt.
  • kaasata huvirühmad pilootala planeerimise algfaasis. Selgitada erinevate sotsiaalsete gruppide vajadused ja ettepanekud ala arengu osas, et ala mõtestada ja luua vajadustele vastav multifunktsionaalne avalik ruum. 
  • siduda pikaajalised visioonid lühiajaliste, ajutise kasutuse tegevustega pilootalal, et edendada linnas säilenõtkust (urban resilience).
  • koostada huvigruppidega koostöös Tallinna pilootalale detailne linnaruumiline lahendus.

 viaduktilt vaade.jpg  vaade Ristiku viaduktilt vanalinnale.jpg

Augmented Urbans projektipartnerid:
4 riiki:
Eesti, Soome, Rootsi ja Läti
5 linna:
Tallinn, Cesis, Riia, Gävle, Helsinki ja Stockholm
10 projektipartnerit: 
Tallinna Linnavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, Helsingi Linnavalitsus, Cesis omavalitsus, Riga Planning Region, Gävle Homestead, Tallinna Ülikool, Stockholmi Ülikool, Gävle Ülikool, Helsingi Metropoolia ametikõrgkool (projekti juhtpartner).

golden autumn in pilot site.jpg  raudtee hoone.jpg

Projekti pilootala:

Augmented Urbans projekti pilootala.jpg

Elering AS asendab lähiaastatel projekti pilootalal õhuliinid maakaabliga ning demonteerib õhuliinimastid. Õhuliinide asendamine maakaablitega vähendab kõrgepingeliinide mõju linnaruumile – väheneb liinikaitsevöönd, visuaalne müra ning elektri kõrgepingeliinidest tulenev oht inimese tervisele.

Elering õhu-ja maakaabelliinid.jpg

Augmented Urbans välisprojekti (2018-2020) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd. Projekti kogueelarve: 1,9 MEUR, millest 1,59 MEUR rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

www.augmentedurbans.eu

Augmented Urbans LOGO.pngTLPA logo.jpgTLU-logo-pilt-vrv-suur.jpg viimsivapp.jpg

CB logo RGB.jpgEU flag Estonian horizontal RGB.jpg

Viimati muudetud: 15.04.2019