Baltic Urban Lab projektist

Tallinna Linnaplaneerimise Amet osales projektipartnerina välisprojektis Baltic Urban Lab (2015-2018). Tallinn partnerlinnana võttis fookusesse Skoone bastioni ala reisisadamast Telliskivi loomelinnakuni, sest  ala oli killustatud ruumikasutusega ning ümberkaudse linnaruumiga halvasti seotud.

Projekti eesmärgid:

  • luua projekti pilootalale terviklik ruumilahendus, mis elavdaks piirkonna kasutust. Põhja-Tallinna uue avaliku ruumi plaanilahendus (21,5MB).
  • kaasata planeerimisfaasis erinevaid huvigruppe kodanikeühendustest ettevõtjateni, et kaardistada ootused Skoone ala kasutusele ja leida alale parim võimalik funktsioon.  Koostöös Tallinna Ülikooliga korraldati töötubasid, et diskuteerida võimalike ruumiliste lahenduste üle ning üheskoos jõuda lähemale vajadustele vastavale linnakeskkonnale.
  • luua uus koosloome platvorm - linnaplaneerimise äpp AvaLinn. Äpp loodi inimeste kursishoidmiseks ala tulevikuplaanidega ning ala arenguplaanides kaasarääkimiseks.  Äpi abil said huvilised 2018. aasta alguses teha ettepanekuid pilootala ruumilahendusele.
  • disainida interaktiivne kaasamise protsessiskeem, et visualiseerida võimalused kaasarääkimiseks.

Linnaplaneerijad nägid vajadust projektiala (ca 27ha) tervikliku ja sidusana käsitlemiseks, et kõik alal tehtavad projektid ja linnaruumilised muudatused sattuksid ruumiliselt ja ideeliselt pikaajalisest visioonist lähtudes sobivasse kohta ning erinevad arengud toetaksid teineteist. Planeerijad näevad ala potentsiaali saada linnas keskseks loome- ja vabaaja veetmise vööndiks, samuti on sel suur äriline potentsiaal.

Alal võiks tekkida sünergia Telliskivi loomelinnaku, Eesti Kunstiakadeemia, Kultuurikatla ja Linnahalli maailmade ning turistide ja lähipiirkonna elanike vahel.  Neid ruumilisi seoseid sooviski linn Baltic Urban Lab projektiga mõtestada, tugevdada ning leida sobiv väljaehitamise strateegia.

Ala paikneb linna kahe olulise värava – Balti jaama ja Tallinna reisisadama vahel ning kahe väärtusliku linnapiirkonna – Vanalinna ja Kalamaja piiril. Pilootala on suures osas Vanalinna bastioni vööndi osa.

BUL pilootala skeem.jpg

Tallinna linnaplaneerijad usuvad, et inimsõbraliku linnaruumi saab luua vaid koostöös,  projekt keskendus PPP (public-private-people partnership) kaasamisele.

Projekti konsortsium, kuhu kuulusid lisaks linnadele ka uurimisasutused Turu Ülikool ja Nordregio, töötas välja kõiki osapooli (maaomanikud, arendajad, planeerijad, linnakodanikud)  hõlmava linnaplaneerimise alase koostöömudeli nn pruunala integreerimiseks linnaruumi.

Telliskivi Creative city pic2 drone author Kristjan Herkül.jpg

Foto: K.Herkül

Baltic Urban Lab projektipartnerid:

  • Neli uurimislaboriks olevat partnerlinna kaasavad erinevaid huvigruppe ning otsivad alakasutatud piirkondadele uut kasutust: Tallinn – Linnaplaneerimise Amet (Eesti) Norrköping – Urban Planning Department (Rootsi) Riia – City Council City Development Department (Läti) Turu – Property Management Division (Soome)
  • Projekti juhtpartnerid: UBC Sustainable Cities Commission (Soome) Nordregio (Rootsi) Brahea Centre at the University of Turku (Soome)
  • Projekti assotsieerunud partnerid: Tallinna Ülikool (Eesti)  Regional Council of Southwest Finland (Soome) Turku Science Park Ltd. (Soome)  Turku Technology Properties Group (Soome) State Regional Development Agency, VASAB Secretariat (Läti) National Board of Housing, Building and Planning BOVERKET (Rootsi)

TLPA logo.jpgUrban_Lab_Logo_RGB_Web.pngTLU-logo-pilt-vrv-suur.jpgEU flag Estonian horizontal RGB.jpgCB logo RGB.jpg

Viimati muudetud: 30.10.2018