Nutilahenduse mõttetalgu

28. septembril 2016 toimus Telliskivi loomelinnaku ruumides Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eestvedamisel planeerimisinfo abina loodava nutilahenduse mõttetalgu, ürituse eesmärgiks oli kaardistada erinevate osapoolte nägemused, vajadused ja ootused nutilahendusele ning nende üle arutleda.

Mõttetalgu juhatas sisse linna peaarhitekt Endrik Mänd, kes rõhutas projekti ala linnaruumilist potentsiaali ning nutilahenduste võimaluste rakendamise olulisust kaasava linnaruumi planeerimise tööriistana.

Projektijuht Anu Leisner tutvustas osalejatele projekti tausta, partnereid ja seatud eesmärke. Linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri eestvedamisel tutvuti tunnise jalutuskäigu ajal projekti alaga ning tutvustati erinevate osapoolte linnaruumilisi tulevikuplaane ja ideid.

Mõttetalgu viidi läbi ameti geomaatika teenistust kureeriva Ivari Rannama juhendamisel ning GIS  taustaga Ave Kargaja ja tehnilise eksperdi Jaak Laineste kaasabil neljas grupis, kus iga grupp pidi lahendama neli ülesannet. Grupid moodustati sündmusel osalenud erineva taustaga inimestest. Esimesena otsiti vastust küsimusele millised infotehnoloogilised lahendused toetaksid asukohapõhise info ja ideede jagamist ning ühise nägemuse tekkimist. Teiseks genereeriti põnevaid ideid teemal, mida teha füüsilises linnaruumis, et viia visioon inimesteni, panna inimesi mõtlema, kaasa rääkima, äratada tähelepanu, juhatada nad internetis (virtuaalses ruumis) oleva info juurde. Kolmanda sammuna sai iga grupp endale erineva kasutaja (omanik, ametnik, seltsi liige, ettevõtja), kelle vajadustest lähtuvalt valiti kahest esimesest ülesandest välja kolm parimat ideed, mida siis rakendati neljandas ülesandes konkreetse terviklahenduse väljapakkumisel Skoone bastioni linnaruumilise muudatuse näitel.

Hea meel oli tõdeda, et hoolimata sarnasest ülesande püstitusest leidsid kõik grupid unikaalse lähenemisnurga ning korraldajate jaoks olid gruppide tööd väga väärtuslikuks sisendiks nii loodava lahenduse, kui ka laiamate ootuste kontekstis.

Nutilahenduse osas jäi kõlama mõte, et see kujuneks inimsõbraliku elukeskkonna koosloome keskkonnaks, mis aitaks kaasa linnaarengu visioneerimisele. Oluline on seejuures saada kriitiline kasutajate mass, tagada kasutajamugavus, asukohapõhine ning kasutaja profiilist sõltuv teavitamine ning lihtne ja arusaadav info kuvamine. Lahendus kasutaks ära olemasolevaid andmeid neid filtreerides, seletaks protsesse kuhu kasutajaid haaratakse.

Füüsilise linnaruumi osas peeti oluliseks ühtse kujundusega märgistuse olemasolu, tähelepanu äratamiseks näiteks maapinnale markeerimist, bussipeatustesse info paigutamist, ajutiste ürituste läbiviimist, piirkonnas suurema puutetundliku ekraani kasutamise võimalust, erikujundusega pinkide paigaldamist, valgusega kavandatava muutuse markeerimist (sh hologrammid), Skoone ajaloolise ala lumele märkimist jne.

Töötoa tulemeid, ideid ja mõtteid kasutatakse sisendina arendatava tarkvara väljatöötamisel, mille lähteülesande koostamine ja hanke läbiviimine arenduspartneri leidmiseks ongi projekti meeskonna järgmiseks tegevuseks. Koostöö mõttetalgul osalejatega jätkub ka lahenduse loomise faasis. Linnaplaneerimise Amet tänab kõiki kaasa mõtlemast, ideed ja kogemuste jagamise eest. 

Vaata ettekandeid:

 Mõttetalgu pildigalerii

Viimati muudetud: 29.03.2017