Skoone ja Balti jaama ala töötuba II

Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Tallinna Ülikooli linnakorralduse magistriõppeõppekavaga korraldas 17. veebruaril 2017 järjekorras teise Skoone bastioni ja Balti jaama piirkonna töötoa.

Üritus oli järg septembris toimunud 3-päevasele rahvusvahelisele arhitektide ja urbanistide töötoale, kus kaardistati ala võimalikud linnaruumilised lahendused piirkonna integreerimiseks ümbritseva linnaruumiga.

Seekord tutvustas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töörühm projektialale koostatud struktuurplaani eskiisi, mis on võtnud aluseks nii huvigruppide kohtumiste kui ka sügisese töötoa tulemusi. Struktuurplaan käsitleb projektiala linnaruumiliselt tervikliku ja sidusana ning kaardistab piirkonna funktsionaalsed jaotused ja avaliku ruumi arendamise võimalused. Struktuurplaani eskiisiga töötatakse edasi, et jõuda ühise kokkuleppe saavutamiseni ala väljaarendamisel.

Tallinna ülikooli linnakorralduse magistrandid tutvustasid Skoone ala teemaliste rühmatööde peamisi tähelepanekuid ja järeldusi: Mis on võimalused turistide Skooneks? Kas Skoone ala võiks olla pigem nagu „Telliskivi“ ehk kas see telliskivistub või nagu „vanalinn“ ehk see vanalinnastub? Kuidas on bastione arendatud ja uuendatud mujal Eestis ja maailmas ning mida sellest järeldada Skoone bastioni jaoks? Kuidas jalakäijad praegu Skoone alalt läbi liiguvad ja kuidas kasutada ära olemasolevaid trajektoore ja praktikaid tuleviku kujundamisel?

Vaata Tallinna ülikooli linnakorralduse magistrantide töid:

Töötoast võttis osa 53 ala arendamisest huvitatud inimest.

linnaplaneerijad nuputavad.jpgLinnaplaneerijad Mihkel Kõrvits, Jaak-Adam Looveer ning Anna Semjonova nuputavad Skoone ja Balti jaama piirkonnale inimesekeskset ruumilahendust.

TLU-logo-pilt-vrv-suur.jpgCB logo RGB.jpgEU flag Estonian horizontal RGB.jpg

Viimati muudetud: 07.03.2017