Avalikud konkursid

Otsime oma meeskonda eestikeelseid õpetajaid pilootprojektis osalemiseks

Pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerijalt eeldame

 

Nõuded keeleoskusele

  • Eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija peab olema eesti emakeelega või omama eesti keele oskust väga heal tasemel.

 

Nõuded kvalifikatsioonile

  • Eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele või
  • ta omandab kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna- ja Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või
  • ta kvalifikatsioon vastab haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja lisaks läbib pilootprojekti raames koolituse vähemalt 4 EAP ulatuses.

Kasuks tulevad kandidaadi senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel,  professionaalse arengu, meeskonnatöö ja lastevanematega koostöö edendamisel ning parimate praktikate jagamisel.

Viimati muudetud: 17.08.2018