Lasteaed Delfiin üldinfo

Meie kodulehelt leiate kogu vajamineva informatsiooni Tallinna Lasteaed Delfiin kohta!

Tallinna Lasteaed Delfiin on venekeelne lasteaed Mustamäe linnaosas.

Lasteaias töötab 11 rühma: 8 aiarühma (tegutseb kaks keelekümblusrühma) ning 3 sõimerühma. Igal rühmal on oma nimi, mis on seotud merega: Kuldkalakesed, Merikarbikesed, Kaheksajalakesed, Maimukesed, Mesikilpkonnakesed, Krabikesed, Merihobukesed, Meritähekesed, Vähikesed, Merilõvikesed ja Pingviinikesed. Miks aga merega seotud nimetused? Meie lasteaial on oma bassein ning lapsevanemad valisid nimeks Delfiin.

Tallinna Lasteaed Delfiin on avatud 7.00-19.00.

VISIOON

Tallinna Lasteaed Delfiin on avatud, kaasaegne tervist edendav õppeasutus, kus pühendatakse palju tähelepanu laste vaimsele, sotsiaalsele ja füüsilisele arengule.

MISSIOON

Toetame ja edendame iga meie lapse arengut ja hoiame tervist.

 

Meie visiooni ja missiooni toetavad järgmised põhiväärtused:

Traditsioonid

Lasteaia tegevus on aastate vältel olnud suunatud laste tervise hoidmisele ja edendamisele, mida korraldatakse programmi Tervis alusel.
Teiste lasteaedega koostööst toimuvad üritused tutvustavad kultuuritradistioone ja avardavad laste silmaringi. Traditsioonide hoidmine kasvatab lastes kodanikutunnetust.
 

Avatus

Pered on kaasatud lasteaia tegevusse läbi erinevate ettevõtmiste. Koostöös vanematega hoitakse elus traditsioone. Lasteaia arendamisesse on kaasatud peale vanemate ka teised
partnerid.
 

Tuntus

Aastate jooksul on tõusnud lastevanemate usaldus, nad on rahul lasteaia töötajate ja tegevustega, mis tagab hea maine. Järjest rohkem soovivad lapsevanemaid panna oma last meie
lasteaeda.
 
 
 
Lehekülge haldab Triin Tubala
Viimati muudetud: 03.11.2017