Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaia Delfiin 2018 - 2019 õppeaasta teema on: ÕPIME LOODUSELT, LOODUSES JA LOODUSEGA. MAA.

 

 Õppeaasta eesmärgid:

  1. Laps saab aru, et Maa on elukeskkond inimestele ja kõikidele elusorganismidele.
  2. Laps õpib loodust väärtustama ja hoidma, saab aru põhjus- tagajärg seostest.
  3. Keskkonnakasvatus toimub läbi aktiivõppe meetodite ja praktiliste tegevuste.
  4. Laps saab läbi mängu, õuesõppe ja avastusõppe  mitmekesiseid teadmisi ja praktilisi oskusi terviseteadlikust käitumisest.
  5. Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi projektialase tegevuse.

Viimati muudetud: 22.08.2018