Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaia Delfiin 2017 - 2018 õppeaasta teema on: ÕPIME LOODUSELT, LOODUSES JA LOODUSEGA. VESI.

 

 Õppeaasta eesmärgid:

1. Laps õpib tundma vett elukeskkonnana, mõistab puhta vee tähtsust inimestele, loomadele ja taimele.

2. Laps õpib loodust väärtustama ja hoidma.

3. Keskkonnakasvatus toimub läbi aktiivõppe meetodite ja praktiliste tegevuste.

4. Laps saab läbi mängu, õuesõppe ja avastusõppe  mitmekesiseid teadmisi ja praktilisi oskusi terviseteadlikust käitumisest.

Viimati muudetud: 01.09.2017