Rühm Merihobuke

Rühmas töötavad õpetajad:

Ene Raud - ene.raud@lad.edu.ee

Jelena Stepanova - jelena.stepanova@lad.edu.ee

Õpetajaabi: Ljubov Beloussova

Rühma e-mail: merihobuke@lad.edu.ee

Hoolekogu liige: Inna Vaabel

Rühma telefon: 56047621 

Rühma töökeel: Eesti keel (keelekümblusrühm)

Info:   Õppetegevused algavad iga päev 9.00. Palume laps õigeks ajaks lasteaeda tuua.

Palume lõunauinaku ajal rühma uksekella mitte helistada.

 

Viimati muudetud: 09.10.2017