Rühm Merihobuke

Rühmas töötavad õpetajad:

Ene Raud - ene.raud@delfiin.edu.ee

Jelena Stepanova - jelena.stepanova@delfiin.edu.ee

Õpetajaabi: Ljubov Beloussova

Rühma telefon: 53882456 

Rühma töökeel: Eesti ja vene keel (osaline keelekümblusrühm)

Info:   Õppetegevused algavad iga päev 9.00. Palume laps õigeks ajaks lasteaeda tuua.

Palume lõunauinaku ajal rühma uksekella mitte helistada.

 

Viimati muudetud: 24.07.2021