Töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00 kuni 19.00. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil.

Lasteaed töötab aastaringselt, kollektiivpuhkuseta. Rühmade lahtioleku aeg tehakse vanematele teatavaks maikuu jooksul. Lapsevanemad maksavad kohatasu suvekuude eest sõltumata lapse kohalkäimisest.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Viimati muudetud: 17.11.2014