Tallinna linna eelarve

Eelarvestrateegia

2019 -2022 (Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2018 -2021 (Tallinna Linnavolikogu 15.06.2017 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2017-2020 (Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus nr 14), eelnõu menetluskäik

2016‑2019 (Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus nr 10), eelnõu menetluskäik

2015-2018 (Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus nr 17), eelnõu menetluskäik

Eelnevate aastate eelarvestrateegiad

2019. aasta eelarve

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve", eelnõu lisad 1-7

Tallinna linna 2019. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 13.12.2018 määrus nr 18), eelnõu menetluskäik

Esitlus Tallinna linna 2019. aasta eelarve kohta

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna 2019. aasta eelarve" (.rtf), eelnõu lisad 1-7 (.xlsx), eelnõu seletuskirja lisa (.xlsx)

Võrdlusandmed 2018. aasta eelarve ja 2019. aasta eelarve eelnõu kohta

Tallinna linna 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

2018. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes (Tallinna Linnavalitsuse 12.12.2018 korraldus nr 1799-k)

 Eelnevate aastate eelarved

Reservfondi eraldised

Tallinna linna reservfondi eraldised (alates 2017. aastast)

Eelnevate aastate reservfondi eraldised (kuni 2016. aastani)

Õigusaktid

Eelarveprotsess

 

 

 

 

Viimati muudetud: 20.05.2019