Tallinna linna eelarve

Eelarvestrateegia

2019 -2022 (Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2018 -2021 (Tallinna Linnavolikogu 15.06.2017 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2017-2020 (Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus nr 14), eelnõu menetluskäik

2016‑2019 (Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus nr 10), eelnõu menetluskäik

2015-2018 (Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus nr 17), eelnõu menetluskäik

Eelnevate aastate eelarvestrateegiad

2019. aasta eelarve eelnõu

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna 2019. aasta eelarve" (.rtf), eelnõu lisad 1-7 (.xlsx), eelnõu seletuskirja lisa (.xlsx)

Võrdlusandmed 2018. aasta eelarve ja 2019. aasta eelarve eelnõu kohta

Tallinna linna 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

2018. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

2017. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

2016. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

2015. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

Eelnevate aastate eelarved

Reservfondi eraldised

Tallinna linna 2018. aasta reservfondi eraldised

Tallinna linna 2017. aasta reservfondi eraldised

Tallinna linna 2016. aasta reservfondi eraldised

Tallinna linna 2015. aasta reservfondi eraldised

Eelnevate aastate reservfondi eraldised

Õigusaktid

Eelarveprotsess

 

 

 

 

Viimati muudetud: 15.11.2018